Wat is het globaal medisch dossier?

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen.

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat informatie over uw gezondheidsgeschiedenis, uw sociale en administratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over gevolgde behandelingen, gegevens over genomen medicatie en toegediende vaccinaties.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan er beter beoordeeld worden welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Waarom een globaal medisch dossier?

Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Bovendien geniet u van €2 vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag gemakkelijk doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Wat kost een globaal medisch dossier?

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw huisarts zal hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag krijgen. Uw huisarts regelt dit rechtstreeks met het ziekenfonds, u hoeft hiervoor dus niets te betalen.